Nào bỏ cái tay ra để em ”thổi kèn” cho nào! -Rino Sakuragi