Thanh niên may mắn được đóng gạch trong vòng 8 ngày với idol Airi Kijima