Tư thế quen thuộc như mọi lần với Saki Ninomiya xinh đẹp