Tag: Mai Kamio

Trao dồi kỹ năng làm tình với giáo viên ngọt nước dâm đãng nguyên một ngày

Trao dồi kỹ năng làm tình với giáo viên ngọt nước dâm đãng nguyên một ngày, tiếp. – Em sợ có người ghen thôi, hi hi. – Không khai anh qua hỏi Tùng đấy nhé. Tôi giả đò ngồi dậy. – Thôi, để em kể, không ghen đấy nhé. – Không, ghen đấy, tôi trả lời. Thì… vợ tôi bắt đầu. Lúc đầu quả thật em sợ lắm nên không có cảm giác gì. Nhưng… cái thằng đầu tiên ấy, Phụ huynh số hưởng được phang luôn giáo viên ngọt nước dâm đãng nguyên một ngày nó làm kiểu gì lạ lắm. Nó không đút sâu vào như những thằng kia mà nó cứ để cái đầu của nó ngay của mình em rồi nhấp ra vào, cái đầu nó cứ cạ qua cạ lại làm em không chịu được. Tôi cứng người, cụ dựng đứng. Vợ tôi vẫn đều đặn