Rena Kanno giận chồng sang ở nhờ nhà anh hàng xóm mấy hôm và cái kết