Lão già háo sắc đóng rượu cho con trai say nhẹ nhàng làm tình đẳng cấp đưa con dâu Mitsuha Kikukawa lên đỉnh, chàng vác buồi của mình đi van vỉ người khác là hãy làm cho tôi phá sản đi đó. Nào cậu bé, Bố chồng đóng rượu cho con trai say nhẹ nhàng làm tình đẳng cấp đưa con dâu Mitsuha Kikukawa lên đỉnh nói cho tôi biết lý do cậu làm vậy được không. – Đến lúc đó chị sẽ rõ, tôi dĩ nhiên cũng có lý do riêng của mình để muốn nó phá sản. Nói vậy chị nhận lời. – Chắc là phải đành vậy thôi. Tôi không quen thất bại trong những lần đàm phán chuyện làm ăn trên giường như thế này nhưng lần này tôi nhường câu một bước vậy. ĐÚng là tuổi trẻ tài cao, này nha, nói cho cậu biết, tôi chưa từng bị một gã đàn ông nào bắt