Húp luôn cô nàng Kotone Kuroki thèm của lạ đùi ngon vl, https://truyendu.com/em-tram-thich-du/ Nàng bị một gã mà mới hôm qua nàng còn coi là bạn thân, là chỗ dựa. Đúng là hắn địt rất giỏi, Húp luôn cô nàng Kotone Kuroki tà dâm đùi ngon vl theo như lời tâm sự của Nhi bạn gái hắn với nàng, nhưng nàng không hề thấy sướng, đúng ra là thể xác nàng sướng nhưng tâm trí nàng không những không sướng gì mà còn đau đớn nữa. Lồn nàng ứa nước khi hắn ấn buồi vào nhưng cũng thời điểm ấy đầu nàng trống rỗng. – Chịu khó đi, anh biết em mệt lắm, ăn chút lấy sức đi. Hắn dỗ dành, tay hắn mon men giữ lấy nàng không cho