Em cave china đã xinh còn tự sướng khét lẹt, nói: “Tùy tình hình. Nếu cứ nhét nhanh vào, bạn có thể đầu hàng súng trong vòng mười phút. Nếu thay đổi tốc độ và điều khiển. nó, Em cave china đã xinh còn thủ dâm phê nó có thể kéo dài hai mươi phút. Bạn thấy thế nào?” “ Tôi nói: “Tôi cũng gần giống như bạn, ngoại trừ việc phụ nữ đạt cực khoái và vặn vẹo thì phải giao hàng. Khi đó cô ấy sẽ không thể kiểm soát được.” J nói: “Hay là chúng ta thay phiên nhau đụ họ sau nhé?” “Ý bạn là gì? Đó có phải là một cuộc hỗn chiến không ?” J nói: “Chắc chắn rồi, tôi nghĩ nó chắc chắn rất thú vị.”